Poznaj system

Dowiedz się więcej o Jobel.pro

Jobel.pro w liczbach

2064

użytkowników systemu

95539

pracowników w systemie

Nasze aplikacje

Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla Twojego biznesu.

jobel.pro
rcp
myjobel.pro

Jakie korzyści daje platforma Jobel.pro?

Jedna platforma

Cały proces od zatrudnienia do rozliczenia na jednej platformie, do której mają dostęp zarówno Zamawiający, jak i Dostawcy personelu.

Ograniczona liczba błędów

Dzięki natychmiastowemu dostępowi do zamówienia możesz łatwo je monitorować i pilnować jego poprawności.

Szybka realizacja zamówień

Zamówienia są widoczne natychmiast po opublikowaniu ich przez Zamawiającego. Dostawca zapisuje na zmiany pracowników posiadających umowę lub daje im możliwość samodzielnego zapisywania się poprzez aplikację myJobel.pro

Bieżący monitoring

Obie strony mają możliwość bieżącego monitorowania zamówień, obecności pracowników oraz realizacji godzin pracy przez Dostawców poprzez dostępne Panele i Raporty.

Kontrola kosztów

Rozliczasz się tylko za rzeczywisty czas przepracowany przez pracowników.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Koniec z papierową ewidencją czasu pracy. Pracownicy rejestrują czas pracy poprzez narzędzie udostępnione w miejscu pracy lub za pomocą aplikacji w telefonie.

Dostęp online do zmian w czasie rzeczywistym

W każdym momencie możesz kontrolować czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, spóźnień, długości przerw, nieobecności pracowników i szybciej na nie reagować.

Większa satysfakcja pracowników

Elektroniczne potwierdzanie godzin pracy, umożliwia pracownikowi szybszy dostęp do jego wynagrodzenia, co przekłada się na jego satysfakcję i wzrost motywacji.

Bieżące zatwierdzanie godzin pracy

Zamawiający i Dostawcy na podstawie zarejestrowanego czasu pracy potwierdzają obecności pracowników, bez konieczności czekania do zakończenia miesiąca.

Szybkie zamknięcie miesiąca

Po potwierdzeniu godzin pracy przez każdą ze stron mogą one zamknąć rozliczenie miesiąca i wygenerować załącznik do faktury. Jest to możliwie nawet w jeden dzień roboczy!

Działanie zgodnie z przepisami prawa

Czuwamy nad limitem czasu pracowników tymczasowych, dzięki czemu nie musisz wyliczać go samodzielnie.

Moduł RCP

Rejestracja czasu pracy

Moduł RCP to skuteczne narzędzie do zwiększenia wydajności Twojej organizacji poprzez umożliwienie automatycznego rozliczania czasu pracy. Rejestruj czas pracy, szybko i skutecznie monitoruj na bieżąco nieobecności, spóźnienia oraz przerwy. Moduł RCP w Jobel.pro został opracowany w taki sposób, aby każdy z użytkowników miał podgląd do zmian w czasie rzeczywistym.

Czas pracy rejestrowany jest przy użyciu trzech rozwiązań systemowych:

  • Aplikacji dla osoby nadzorującej
  • Urządzenia do rejestracji czasu pracy
  • Aplikacji myJobel.pro dla pracownika

Aplikacja myJobel.pro

Aplikacja dla pracowników

Zapraszając pracownika do korzystania z aplikacji, możesz umożliwić mu dostęp do:

  • grafiku jego pracy
  • podglądu wolnych zmian, jak również zapisu na wybrane spośród nich
  • proponowania godziny pracy według swojej dostępności
  • rejestracji czasu pracy za pomocą kodu QR lub aplikacji pracownika
  • informacji o wysokości wynagrodzenia i wypłaty wynagrodzenia w dowolnym momencie
  • dodatkowych profitów za polecenie pracowników

Zaciekawia Cię aplikacja myJobel.pro?

Chcę dowiedzieć się więcej
myjobel.pro

Jobel.pro w praktyce

Jak dodać zamówienie, terminy i zapisać pracowników w Jobel.pro?

Jak zarejestrować czas pracy w Jobel.pro?

Jak potwierdzić obecność w Jobel.pro?

Jak zamknąć rozliczenie w Jobel.pro?

Sprawdź nasze rozwiązania w praktyce. Zobacz, jak zmieni się Twój komfort pracy dzięki Jobel.pro.

Zamów prezentację

Potrzebujesz pracowników i chcesz wysłać ofertę do Dostawców współpracujących z platformą Jobel.pro?

Wyślij zapytanie o personel
Jobel.pro Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920182, NIP: 9452247554, REGON: 389885787, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN.