Dokumenty

Cennik

obowiązujący do 07.11.2023 r.

Wybierz odpowiedni dla Ciebie plan.

Plan abonamentowy FREE STANDARD INDYWIDUALNY
rozwiązanie dla wszystkich firm chcących ewidencjonować korzystanie z elastycznego zatrudniania kompletne rozwiązanie do planowania, kontroli i rozliczania elastycznego zatrudniania rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw i sieci szukających dedykowanego rozwiązania

opłata podstawowa za każdego Aktywnego pracownika w miesięcznym okresie rozliczeniowym

wysokość opłaty jest zależna od sumy aktywnych pracowników liczonej osobno dla każdego dostawcy

od 1 do 99 aktywnych pracowników  0,00 pln 10,80 pln
(0,003 MW) 
ustalana indywidualnie
od 100 do 499 aktywnych pracowników  0,00 pln 9 pln
(0,0025 MW) 
ustalana indywidualnie
od 500 do 999 aktywnych pracowników  0,00 pln 7,20 pln
(0,002 MW) 
ustalana indywidualnie
powyżej 999 aktywnych pracowników  0,00 pln ustalana indywidualnie
ustalana indywidualnie

opłata dodatkowa za jednostkowe użycie funkcjonalności

przekazanie klauzuli informacyjnej RODO  1,80 pln
(0,0005 MW) 
1,80 pln
(0,0005 MW) 
ustalana indywidualnie

limity

limit aktywnych dostawców  bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
limit aktywnych użytkowników  5 bez ograniczeń bez ograniczeń

dostępne funkcjonalności

ewidencja personelu  ustalana indywidualnie
limiter 18/36   ustalana indywidualnie
obowiązek informacyjny w ramach RODO  ustalana indywidualnie
zapotrzebowania na personel  ustalana indywidualnie
zamówienia personelu  ustalana indywidualnie
elektroniczna ewidencja czasu pracy  ustalana indywidualnie
rozliczenia pomiędzy Dostawcami a Zamawiającymi  ustalana indywidualnie

Ceny netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Wartości PLN cennika są wartościami indeksowanymi i obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aktywny pracownik

Aktywny pracownik to pracownik, który w okresie rozliczeniowym ma umowę (praca tymczasowa) lub ma okres realizacji usługi (outsorcing) lub ma umowę własną (zatrudnienie własne) lub jest wybrany do realizacji zapotrzebowania lub jest wpisany na zamówienie lub została mu dodana archiwalna umowa albo okres realizacji usługi (na przeszły okres rozliczeniowy).

Dostawca

Dostawca to firma, która dostarcza Aktywnych pracowników w okresie rozliczeniowym: masz z nią aktywną relację na platformie, w ramach której dane pracowników zarejestrowano w dowolnej funkcjonalności platformy (ewidencja personelu, limiter 18/36, zapotrzebowania na personel, zamówienia personelu) oraz sama firma abonenta w przypadku funkcjonalności Zatrudnienie własne.

Dołącz do Jobel.pro

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących naszych planów abonamentowych?

Skontaktuj się z nami!

Jobel.pro Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920182, NIP: 9452247554, REGON: 389885787, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN.