Kadry i HR - przegląd zmian w 2023

e-book

Kadry i HR - przegląd zmian w 2023

W 2023 roku dwukrotnie mieliśmy do czynienia ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tej płacy ma wpływ na różne wskaźniki i stawki wykorzystywane przy naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń.

Rok 2023, mimo że jeszcze nie dobiegł końca, obfitował w ogromną ilość zmian legislacyjnych, które przywróciły o zawrót głowy niejednego z nas.

Część zmian w przepisach Kodeksu pracy weszła w życie od 1 lutego 2023 r. Zmiany dotyczące kontroli trzeźwości weszły w życie 21 lutego 2023 r., natomiast nowe zasady pracy zdalnej 7 kwietnia 2023 r. Wiele zmian w Kodeksie pracy zostało wprowadzonych również od 26 kwietnia 2023 r.

W związku z nowelizacjami mającymi miejsce w 2023 roku, po stronie pracodawców powstał szereg dodatkowych obowiązków.

Uporządkuj wiedzę na temat zmian w kadrach i HR.

Sprawdź, czy spełniasz wszystkie formalności i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników.

Poznaj nowe uprawnienia przysługujące pracownikom.